หลักสูตรพิเศษ (ประกันวินาศภัย) เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561

อบรม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance)

วิทยากร อาจารย์ เสงี่ยม แดงประเสริฐ
จัดอบรมวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรม ความรู้เบื้องต้นการประกันวินาศภัย
(Principle of Insurance)

วิทยากร อาจารย์ ทัตเทพ สุจิตจร
จัดอบรมวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรม เทคนิคการใช้เงื่อนไขพิเศษการประกันภัยวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ
(Engineering Special Clauses)

วิทยากร อาจารย์ วิวัฒน์ชัย อมรกุล
จัดอบรมวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรม Coaching & The Facilitator Skills 4.0

วิทยากร อาจารย์ ดนัย ถาวร
จัดอบรมวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท


เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรม General Insurance Fraud and Investigation Workshop

วิทยากร MR.THINESH SUBRAMANIAM / สถาบันประกันภัยแห่งมาเลเซีย (MII)
จัดอบรมวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 17,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 18,500 บาท(ยังไม่รวม VAT


เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรม กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย พร้อมกฎหมายสำคัญอัพเดทล่าสุด

วิทยากร อาจารย์ อรัญ ศรีว่องไทย
จัดอบรมวันที่ 19 มิถุนายน 2561
สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 3,800 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 4,200 บาท(ยังไม่รวม VAT)


เอกสารประชาสัมพันธ์

อบรม การประกันเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
(Contractors’ All Risks – CAR)

วิทยากร อาจารย์ ทัศน์ชัย บัณฑิตกุล
จัดอบรมวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561
สถานที่จัด โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

ค่าลงทะเบียน บริษัทผู้ถือหุ้น 6,000 บาท(ยังไม่รวม VAT)

ค่าลงทะเบียน บุคคลธรรมดา 6,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)


เอกสารประชาสัมพันธ์