สถิติผู้สอบผ่าน หลักสูตร 14 ชั่วโมงของ T.I.I.

ปี 2559 จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่นั่งสอบ     เปอร์เซนต์ที่สอบผ่าน เปอร์เซนต์ที่สอบผ่าน   นับรายชื่อ จำนวนครั้ง เข้าสอบ* สอบผ่าน* ตามรายชื่อผู้สอบ* จำนวนที่นั่งสอบ มกราคม 1,567 3,047 1,789 984  77.00% 55% กุมภาพันธ์  2,292  4,312  2,625  1,418  74.44% 54.02% มีนาคม 1,859 3,508 2,105 1,193 76.67% 58.84% เมษายน 1,214 2,298 1,321 792 79.92% 59.95% พฤษภาคม 1,794 3,338 1,970 1,197 79.80% 60.76% มิถุนายน 1,679 3,221 1,873 1,078 80.46% 59.39% กรกฎาคม 2,071 4,000 2,433 1,335 77.57% 54.87% สิงหาคม 2,314 4,492 2,673 1,444 76.08% 54.02% กันยายน 1,942 3,716 2,187 1,354 79.54% 56.67% ตุลาคม 2,315 4,510 2,778 1,506 79.35% 54.21% พฤศจิกายน 1,447 2,761 1,729 992 79.55% 57.37% ธันวาคม 889 1,690 1,052 630  83.78%  59.89% ปี…

เรื่อง ของ ANZIIF THAI

สถอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์…
แสดงหน้าแรก

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหาย ตอน 2

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหาย ตอน 2

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหาย

หน้าที่ป้องกันทรัพย์ / ค่าป้องกันความเสียหาย โดย นายไกรลาภ เนียวกุล

รถยนต์หาย...ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3

รถยนต์หาย...ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 3 โดย นายไกรลาภ เนียวกุล
แสดงหน้าแรก

รถยนต์หาย...ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 2

รถยนต์หาย...ใครจะต้องรับผิดชอบ โดย…

รถยนต์หาย...ใครจะต้องรับผิดชอบ ตอน 1

รถยนต์หาย...ใครจะต้องรับผิดชอบ โดย นายไกรลาภ เนียวกุล
แสดงหน้าแรก

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15139/2551 โจทก์บรรยายฟ้องโดยตั้งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ว่า…

จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต

จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิต