แสดงหน้าแรก

สมาคมนายหน้าประกันภัย & สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)

สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)ได้รับเกียรติจากคุณจิตวุฒิ ศศิบุตร คุณทัศนี ดวงรัตน์ และทีมงานสมาคมนายหน้าประกันภัย

บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)&สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.)

ได้รับเกียรติจาก คุณวงมาส นิธิภัทรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร
แสดงหน้าแรก

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณชุติพันธ์ จิรานุวัฒนกุล

ได้รับ Diploma หลักสูตร ANZIIF 21 ธันวาคม 2559 11:00 น.

แนะนำคนเก่ง

คุณ ณัฏฐณิชา อินทรศิริสวัสดิ์

การลงนามความร่วมมือระหว่าง AICLA กับ T.I.I. 26ก.ค.2559

MOA BETWEEN THAILAND INSURANCE INSTITUTE (T.I.I.) and THE AUSTRALIAN INSTITUTE OF CHARTERED LOSS ADJUSTERS (AICLA)

ทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย

การจัดสอบวัดความรู้ด้านประกันวินาศภัย โดยT.I.I.ได้จัดทดสอบความรู้ด้านการประกันวินาศภัยให้กับุคคลากรของบมจ.มิตรแท้ประกันภัย เมื่อวันที่ 26/4/2559
แสดงหน้าแรก

ประมวลภาพหลักสูตรวิชาชีพสินไหมทดแทนการประกันวินาศภัย

การมอบหนังสือรับรองการผ่านการอบรมวิชา หลักการประกันภัยเบื้องต้น และภาพกิจกรรมระหว่างการเรียน

การลงนามความร่วมมือระหว่าง TLAA กับ T.I.I.

สถาบันประกันภัยไทย (T.I.I.) และสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ